ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 • Posted on: 18 April 2020
 • By: dfeva

Kedves Érettségiző Tanítványaink!

Ezúton is tájékoztatunk Benneteket - a Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete szerint- a 2020. május–júniusi érettségi vizsgákkal kapcsolatos legújabb és legfontosabb tudnivalókról.

A legfontosabb információkat és a jelentkezés módosításával kapcsolatos tudnivalókat, ill. az erre szolgáló kérelem-nyomtatványt megtaláljátok a csatolt dokumentumokban.

A kitöltött kérelem-nyomtatványt középiskolánkba a titkar@djg. hu ímélcímen kell benyújtani.

Ha további kérdésetek van az érettségivel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségen is megtaláltok (06-30/594-0319).

Sikeres felkészülést kívánunk! Vigyázzatok magatokra!

Dusekné Filipcsei Éva igh.

Erettsegizok_altalanos_tajekoztatasa_dfeva_honlap.docx
Az erettsegi_vizsgajelentkezes_modositasa_dfeva.docx

119-2020-IV-16-korm-rendelet-szerinti-kerelem.docx

 • Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
 • A megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
 • Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli   teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet (pl. matematikából).
 • A vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli. Ez nem érinti a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis töröltetni szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell.
 • A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását az alábbiak szerint:
  • a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést kérelmezi a fogadó intézménynél,
  • a   vizsgázó   vizsgajelentkezését   a   fogadó   intézmény   a   vizsgázó   kérelmére   emelt   szintről   középszintre módosítja,
  • a vizsgázó vizsgajelentkezését a vizsgázó kérelmére a fogadó intézmény – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

 

FONTOS, hogy az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet 2020. április 21-én, kedd éjfélig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye. A módosítási kérelem benyújtásának módját külön tájékoztatóban részletezzük.

 

A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.

 

 • Az írásbeli vizsgákat lebonyolítását úgy kell megszervezni, hogy távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell, illetve egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
 • Az írásbeli vizsgák ideje csak néhány általatok tantárgy esetében változik, ilyen például az olasz nyelv.
 • Az első írásbeli vizsgahéten a kötelező érettségi vizsgatárgyak esetében a vizsgák kezdete 9 óra. (Tehát 8:30-ig kell megérkezni az intézménybe!)

 

Kedves Végzősök!

Írásbeli vizsgátok biztonságos lebonyolítása érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk, a további részletekről, tudnivalókról pedig folyamatosan tájékoztatunk Benneteket!

Sikeres felkészülést kívánunk! Vigyázzatok magatokra!

Vezetőség

 

A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák ideje

 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,

9.00

2020. május 4.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

kémia

kémia

8.00

2020. május 12.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

---

informatika

8.00

2020. május 15.

ének-zene

ének-zene

14.00

2020. május 15.

informatika

---

8.00

2020. május 18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

14.00

2020. május 19.

olasz nyelv

olasz nyelv

14.00

2020. május 21.

Egyéb határidők

Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

 

2020.

május 28–29.

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

16.00

2020. június 2.

 

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt.

 

2020.

június 11–13.

június 15–16.