Damjanich Alapítvány

ALAPÍTVÁNY A NAGYKÁTAI DAMJANICH JÁNOS KÖZÉPISKOLÁÉRT

 

adószám: 18696925-1-13

számlaszám: 11742063-20016832

számlavezető: OTP Bank Nyrt.

 

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége az alábbi kiemelt célokra terjed ki:

 

 • A nagykátai Damjanich János Középiskola oktató és nevelő munkájának, szabadidős és sporttevékenységének segítése, a tehetséggondozás ápolása,
 • A hatékony oktató-nevelő munkához szabadidős és sporttevékenységhez szükséges eszközök, segédanyagok vásárlásának segítése,
 • A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása, és a kiváló pedagógiai munka elismerése,
 • A hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése, iskoláztatásuk anyagi feltételeinek támogatása, a szülők anyagi terhei egy részének átvállalása,
 • Az iskola tanulóinak táboroztatása, anyagi segítségnyújtás, a diákok országjárásának, tanulmányi kirándulásának elősegítése,
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenység,
 • Külföldi csereprogramok támogatása,
 • Damjanich János emlékének ápolása és emlékhelyének felkeresése,
 • A középfokú nevelés-oktatási intézmény fenntartásának és mûködésének támogatása,
 • Az ösztöndíjak, amelyek odaítéléséről nyílt pályázat útján a kuratórium dönt,
 • Középfokú oktatást kiegészítő egyéb tevékenység,

 

Az alapítványi vagyont 3 tagú kuratórium kezeli társadalmi munkában, és feladata, hogy biztosítsa a közhasznú szervezet cél szerinti tevékenységégét: pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat ítél oda a legérdemesebbeknek.

 

A kuratórium tagjai: 

 • Laczkó Mária
 • Urbánné Juhos Ágnes
 • Volenszkiné Mészáros Katalin

 

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák törekvéseinket, hozzájárulásaikkal, felajánlásaikkal, tegyék lehetővé fenti céljaink megvalósítását!

 

 

A kuratórium tagjai