Határtalanul! Program Együttműködés gimnáziumok között - 2017

„ Ki tudja merre, merre visz a végzet..” történelmi barangolások itthon és otthon

2017 tavaszán iskolánk sikeresen pályázott az EMMI által meghirdetett” Határtalanul” pályázati kiírásra. A megvalósításra 2018. április és május hónapokban került sor. A kapcsolat létrejöttének célja, hogy az anyaországi diákok megismerjék a Romániában élő magyar kisebbség hagyományait, kultúráját, történelmét. Közös programokon keresztül élő, hosszantartó kapcsolatokat építsenek ki, törekedjenek a közös értékek megőrzésére. A cél elérésének érdekében előkészítő foglalkozások lebonyolítására, valamint közös programelemek és termék megvalósítására került sor.

Az első órán segítő motívumokkal felelevenítettük a korábbi ismereteket Erdély földrajzáról, népeiről, történelméről. Előkészítő óra Nagykátán   A második órán az ott élő magyarság sorsa volt a fő téma, csoportokban forrásrészletek segítségével áttekintettük történelmét. A harmadik órán tanulóink a településekkel ismerkedtek projektoros vetítés (tanári előadás) segítségével és játékos feladatlappal.

Először a partneriskola csoportja tett látogatást településünkön. Jókedv, nevetés, őszinte érdeklődés jellemezte azt az erdélyi csoportot, amely városunkba érkezett április 2-án. Partner iskolánk 40 diákja és 4 kísérőtanára (Lőrincz Lilla Tünde, Balázs Orsolya, Kellán Beáta, Kovács Lívia) Kovásznáról a Kőrösi Csoma Sándor Líceumból érkezett Húsvét hétfőn, hogy a közös projekt keretében részt vegyenek a tápióbicskei csatára való megemlékezésen és együtt énekeljenek a gimnázium tanulóival. Erdélyi barátaink Nagykátán jártak

Április 3-án, kedden a fővárost látogatták meg néhány diákunk és tanárunk kíséretében, délután pedig az iskola ebédlőjében került sor a magyar és erdélyi diákok ismerkedésére és a közös ének gyakorlására. A próba nagyon jó hangulatban telt, a diákok lelkesen énekelték a magyar népdalokat. Horváthné Szolovjov Zsuzsa tanárnő, aki a Tápióbicskei Harmónia Kórus vezetője is, igazán meg volt elégedve a spontán alakult kórussal. Szerdán, a nagykátai gyógyfürdőben tölthették a délelőttöt az Önkormányzat támogatásának köszönhetően. Ezen a délutánon került sor a közös éneklésre a tápióbicskei szobornál rendezett megemlékezésen és testközelből élhették át a tavaszi hadjárat izgalmas pillanatait. Este még átkísértük vendégeinket Tápiószentmártonba a szállásukra, ahol diákjaink a májusi viszontlátás reményében vettek búcsút új barátaiktól.

Jól eső érzés volt látni, milyen nyitottak és lelkesek voltak a határon túli és az itthoni diákok is egymás irányába. Reméljük több hosszantartó barátság is született, hiszen a határok nem jelenthetnek akadályt!

Alig vártuk, hogy újra láthassuk barátainkat. Erdélyi utazásunkra májusban került sor (május 17-20.), amelynek során örökre szóló élményeket szereztünk. Az utazáson 40 diák (11/E és 11/D) és 4 tanár (Dusekné Filipcsei Éva, Gyüre Pál, Farkas Tiborné, Szabóné Somogyi Réka) vett részt.

1. nap: Nagykáta-Arad-Déva-Vajdahunyad-Algyógy, 2. nap: Algyógy-Nagyszeben-Fogaras-Brassó-Kovászna, 3. nap: Kézdivásárhely-Szent Anna tó, Mohos tőzegláp, 4. nap: Kovászna-Segesvár-Kolozsvár-Királyhágó-Nagykáta  

Aradon megszemléltük a Fő teret, majd ellátogattunk az aradi vértanúk emlékművéhez, ahol rövid megemlékezés keretén belül koszorút helyeztünk el. Megemlékezés Aradon az emlékműnél. 
Megtekintettük Déva várát, majd folytattuk utunkat Vajdahunyad várához. Tanulóink szembesülhettek azzal a ténnyel, hogy a történelmi Magyarország milyen csodálatos értékeket foglalt magába. Az esti órákban megérkeztünk Algyógyra, ahol elfoglaltuk szálláshelyünket. Másnap továbbindultunk Nagyszebenbe, ahol megtekintettük a városi galériát, ezt követően a Fogarasi várban töltöttünk néhány órát. Örömmel konstatáltuk a tényt miszerint a vár kiállító termei számos magyar festő alkotását őrzik. A késő délutáni órákban érkeztünk Brassó városába. Itt megtekinthettük a Fekete templomot, majd tanulóink szabad program keretében fedezhették fel a város történelmi központját.          Erdélyben jártunk, nagyvárosok megtekintése   
A második nap végén megérkeztünk partneriskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum városába, Kovásznára. Fogadás Kovásznán Elfoglaltuk szállásunkat. A harmadik nap délelőttjén a csodálatos kézdivásárhelyi kézműves múzeumban jártunk, majd látogatást tettünk a Szent Anna tóhoz. A mohos tőzegláp megtekintése páratlan látványt nyújtott. A délutáni órákban a partneriskola diákjaival és tanáraival a közös termék (Kopjafa) elkészítésén dolgoztunk, majd ünnepélyes felállítására is sort kerítettünk.  Előkészítő óra és kopjafaállítás Kovásznán Mindezt a búcsú pillanatai követték. Másnap reggel hazaindultunk Nagykátára, Segesvár, Kolozsvár és a Királyhágó érintésével.

Maradandó irodalmi, történelmi, földrajzi, képzőművészeti és nyelvi élményekben volt részünk.Reményeink szerint ezen a megkezdett úton iskolánk céltudatosan továbbhalad majd, gazdagítva diákjaink valamint tantestületünk tudását, értelmi és érzelmi intelligenciáját az elfogadás, az együttműködés és hagyományaink megőrzésének jegyében. 
Kopjafa állítás Nagykátán a Damjanich szobor mellett

**********************************************

 Petőfi Irodalmi Múzeum meglátogtása Budapesten             &               Befejezésül elénekeltük a Székely himnuszt és a Nélküled c. dalt

 Farkas Tiborné és Szabóné Somogyi Réka
(osztályfőnökök)

Nagykáta, 2018. június 1.