Pótló írásbeli vizsga

  • Posted on: 24 January 2022
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli pótló felvételi vizsgájára 2022. január 27-én 14 órakor kerül sor, amit azok a tanulók írhatnak meg, akik január 22-én nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Kérjük, hogy a részvételt jelezzék a középiskola titkar@djg.hu ímélcímén vagy a 06-29/440-037, 06-29/440-029 elérhetőségeken.

Kérjük továbbá, hogy a pótló felvételi vizsgára legalább 30 perccel korábban, legkésőbb 13:30 óráig jelenjenek meg (Dózsa György úti főbejárat), s feltétlenül hozzák magukkal a 22-ei vizsganapra vonatkozó igazolást is.

A járványhelyzet miatt ebben a tanévben második pótnap is kijelölésre került: 2022. február 4.; 14 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 22-ei központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az igazolást és a második pótnapon való részvételi kérelmet a középiskola igazgatójának kell benyújtani, melynek határideje 2022. január 28.; 16 óra.