Központi írásbeli vizsga 2022

  • Posted on: 4 January 2022
  • By: dfeva

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy középiskolánk a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsgát az általános iskolák 8. osztályosai számára az országosan egységes eljárásrend alapján

2022. január 22-én (szombaton) 10 órától

tartja. A szabályok értelmében vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet vizsgát.

Kérjük a felvételizőket, hogy a számunkra kiküldött VIZSGABEHÍVÓ-ban foglaltak szerint január 22-én 9:00-9:30 között a kijelölt bejáraton keresztül (Dózsa György úti vagy a Petőfi Sándor utcai bejáraton át) érkezzenek meg a középiskolánkba (a Váci M. Kat. Ált. Isk. mentességgel nem rendelkező tanulói a Mátray G. Ált. Iskolába).

9.30-ig foglalják el helyüket a kijelölt tantermekben, hogy 9.55-ig befejeződhessen regisztráció, amihez a tanulók személyi igazolványára vagy diákigazolványára lesz szükség! Kérjük a felvételizőket, hogy a fenti azonosító irato/ka/t és a VIZSGABEHÍVÓT feltétlenül hozzák magukkal.

A belépéskor ellenőrizzük a testhőmérsékletet, és a közösségi terekben kötelezően maszkot kell viselni. A vizsgadolgozat írása alatt a maszk használata ajánlott, de nem kötelező.

A pótló felvételeire 2022. január 27-én 14 órakor kerül sor, amit azok a tanulók írhatnak meg, akik január 22-én nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

A járványhelyzet miatt második pótnap is kijelölésre került: 2022. február 4.; 14 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 22-ei központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az igazolást és a második pótnapon való részvételi kérelmet a középiskola igazgatójának kell benyújtani, melynek határideje 2022. január 28.; 16 óra.

Az írásbeli felvételi vizsga az alábbi vizsgatárgyakból, az alábbi időpontokban történik:

  • Magyar nyelv: 10.00 -10.45
  • Matematika: 11.00 – 11.45

A felvételi írásbeli vizsga lebonyolításához minden tantermünket igénybe vesszük, sőt a járványügyi létszámkorlátozás és a vizsgázók magas száma miatt a biztonságos feltételeket csak külső vizsgahelyszín bevonásával tudjuk megteremteni. Ez a külső helyszín a Mátray Gábor Általános Iskola Jászberényi úti épülete, ahol kizárólag a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola tanulói írják a felvételi dolgozatot (kivéve két többletidőre jogosult tanuló).

A biztonságos feltételek megteremtése és a vizsga zavartalan lebonyolítása céljából csak a vizsgázók léphetnek be az iskolába, a kísérő szülők sem a vizsga előtt, sem annak szünetében nem kereshetik fel gyermeküket, számukra nem tudunk külön várakozó helyiséget biztosítani.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázók vagy szüleik 2022. január 31-én (hétfőn) 8-16 óra között tekinthetik meg középiskolánk 1/A és 1/B tantermében. (Ezek a termek a Petőfi Sándor utcai bejárat felől közelíthetők meg.) A megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel írt vagy elektronikus másolatot (pl. saját telefonnal, digitális fényképezőgéppel) készíthet, fénymásolási lehetőséget – technikai eszköz hiányában - nem tudunk biztosítani.

A dolgozat értékelésével kapcsolatban 2022. február 1-jén (kedden) 8-16 óráig írásban nyújthatják be észrevételeiket -kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén- a középiskola igazgatójának.

A dolgozatok részletes pontszámait tartalmazó, a tanuló nevére kiállított ÉRTÉKELŐ LAP átadása a tanulónak, szülőjének vagy írásban meghatalmazottjának 2022. február 7-én (hétfőn) 9-15 óra között történik iskolánk portáján.

A 2022. február 4-ei pótnapi vizsgadolgozatok megtekintése és az ehhez kapcsolódó értékelő lapok átadása 2022. február 9-én lesz, az észrevételek benyújtása a következő napon lehetséges. A benyújtott észrevételeket legkésőbb február 14-ig elbíráljuk, s az új értékelő lapot eljuttatjuk az általános iskolákba.

A vizsgához sok sikert kívánunk!