Szülői és tanulói tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos iskolai intézkedésekről és szabályokról

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2020. szeptember 1-jétől középiskolánkban is hagyományosan, tantermi keretek között kezdődött meg az oktatás. Az iskolai fertőzések megelőzése, minimalizálása érdekében iskolánk – az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel kidolgozott intézkedési terve nyomán- az alább felsorolt intézkedéseket és szabályokat hozta:

Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása az intézményben

 1. A tanév kezdete előtt az iskolában nagytakarítást végeztünk, fertőtlenítettük az egész épületet. Ezt a tanítás idején naponta végezzük, lyukasórákban, illetve- lehetőség szerint- az óraközi szünetekben is fertőtlenítjük a termek érintett felületeit (padok, székek, kilincsek, informatikai és sporteszközök stb.)
 2. A közösségi terekben és a mosdókban fertőtlenítő szert és papírtörlőket helyezünk el a reggeli és a napközbeni fertőtlenítés érdekében.
 3. Az osztályfőnökök szeptember elsején tájékoztatják a tanulókat a fertőzésveszély miatt meghozott intézkedésekről, a rendkívüli helyzettel összefüggő szabályokról; felhívják diákjaik figyelmét az alapvető higiénés szabályokra, a helyes kézmosás szükségességére és módjára, a szellőztetés szükségességére stb.
 4. Az osztálytermeket, a folyosókat és egyéb közösségi helyiségeket folyamatosan szellőztetjük. A helyiségek ablakait az időjárás és a környező forgalom függvényében nyitva tartjuk.
 5. Az ebédeltetés különböző idősávokban, a 4-5-6. órák utáni szünetekben történik az órarend alapján elkészített előzetes beosztás alapján. Az ebédelés során az egymástól kb. 1,5 m távolságra elhelyezett székek biztosítják a megfelelő távolságot.
 6. A tanári ügyelet helyszíneit kiterjesztettük a régi és az új épület földszinti részére és az udvarra is.
 7. A testnevelés órák biztonságos megtartása érdekében törekszünk arra, hogy minél több órát tartsunk a szabadban, kerüljük az olyan gyakorlatokat, amelyek során a tanulók testi kontaktusba kerülhetnek egymással.
 8. A koronavírus iskolai terjedésének megelőzésére kidolgozott rendkívüli szabályokat Házirendünk mellékleteként adjuk közre.

Az intézmény látogatására vonatkozó szabályok

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja, az oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Ennek érdekében határozottan kérjük a szülőket, hogy ne engedjék gyermeküket az intézménybe, amennyiben bármilyen koronavírusos megbetegedésre utaló tünetet (láz, köhögés stb.) tapasztalnak náluk!

 

 1. Az iskolába érkezést szeptember 1-jétől két bejáraton keresztül tesszük lehetővé, az első órában - órarendjük szerint- az új épületbe érkezők a Petőfi Sándor utcai, a régi épületbe érkezők pedig a Dózsa György úti főbejáraton keresztül léphetnek be az épületbe.
 2. A bejáratnál kézfertőtlenítést kell végezni, és az iskolába csak maszkban lehet belépni.
 3. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon (pl. szülői értekezlet, fogadóóra stb.) való részvétel céljából.
 4. Személyes ügyintézés esetén a járványügyi védekezés előírásainak megfelelően (kézfertőtlenítés, maszk használata) lehet belépni az intézménybe a Dózsa György úti bejáraton. A belépők nevét, a belépés és a kilépés idejét a portán lévő formanyomtatványon rögzítjük.

A tantermekben és az iskola egyéb helyiségeiben való tartózkodás

 1. A tanítási órákon, foglalkozásokon a tanulók és a tanárok számára ajánlott, de nem kötelező a szájvédő maszk viselése.
 2. A tanórákon a szorosabb kontaktust igénylő tevékenységek (pl. páros munka, csoportmunka) csak szájvédő maszkban végezhetők.
 3. A folyosókon és a közösségi tereken a tanítás előtt, a tanítás után és az óraközi szünetekben KÖTELEZŐ az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a tanulók, a tanárok és az iskolai dolgozók számára egyaránt.

Teendők beteg személy esetén

 1. A szülő köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, amennyiben gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.
 2. Amennyiben egy tanulónál a tanítás során észlelhetők a fertőzés tünetei, az orvosi szobában elkülönítjük, szüleit értesítjük, és megkérjük őket arra, hogy haladéktalanul vigyék haza gyermeküket, telefonon értesítsék a háziorvost, és a továbbiakban annak utasításai szerint járjanak el.

A tanulói hiányzások kezelése

 1. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 2. Igazolt a tanuló hiányzása, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Amennyiben a tanuló hatósági karantén elrendelése miatt hiányzik, akkor ezt a szülőnek haladéktalanul jeleznie kell az iskola számára, a távollét időszakát a karantént elrendelő dokumentummal igazolhatja.
 3. Igazolt továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzása, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja. Ezen időszakban a tanuló számára az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett biztosítjuk az oktatást.

Kérjük a diákjainkat, hogy önmaguk, család- és iskolatársaik egészsége érdekében szabadidejükben is tartózkodjanak azon az eseményektől, ahol a vírusfertőzés kockázatának vannak kitéve!

Nagykáta, 2020. 09. 01.

Gyüre Pál

megbízott intézményvezető