A digitális munkarend gyakorlata középiskolánkban

  • Posted on: 17 March 2020
  • By: dfeva

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a közismereti és szakmai ismeretanyag oktatása középiskolánkban is tantermen kívüli, digitális munkarendben valósul meg, melynek bevezetését az alábbiak szerint szervezzük:

  • A hétfői napon megtörtént a tanulók digitális elérhetőségének ellenőrzése, pontosítása, illetve a tantárgyi és szaktanári követelmények, a számonkérések, a kapcsolattartás, a digitális oktatás részleteinek egyeztetése.
  • Szerdától minden tanulónk a KRÉTA rendszer Házifeladatok menüpontján keresztül és az eÜgyintézés – Üzenetküldés funkciójának segítségével kapja meg - legkésőbb délelőtt 10 óráig- aznapi órarendjének megfelelően a feldolgozandó tananyagot, a feldolgozást segítő linkeket, feladatokat.
  • A kapott feladatokat a tanár által kért felületen és formában kell feldolgozni, elkészíteni, ill. visszaküldeni!
  • Kérjük tanulóinkat, hogy az iskolában maradt tankönyveket, egyéb felszereléseket még a héten vigyék el, hiszen az otthoni munkához szükségük lesz azokra!

Tisztelt Szülők! A digitális munkarend és a távoktatás bevezetéséhez és működtetéséhez türelmüket és támogatásukat kérjük. Számítunk együttműködésükre abban is, hogy gyermekük otthoni, rendszeres tanulását, a felkészülés folyamatát a megváltozott körülmények között is figyelemmel kísérik és segítik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanév teljesítéséhez a digitális oktatásban is kötelező a tanulók aktív és folyamatos részvétele! Kérjük, maradjanak kapcsolatban gyermekük osztályfőnökével, az iskolát pedig a veszélyhelyzet megszüntetéséig telefonon vagy elektronikusan munkaidőben tudják elérni (titkar@djg.hu; 29/440-037).

Vezetőség