Álláshirdetés; karbantartó munkakör betöltésére

  • Posted on: 22 August 2019
  • By: admin

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános karbantartás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakmunkás képesítés végzettség,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         villanyszerelői, víz-gáz szerelői végzettség, karbantartói gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

•         rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, előírt iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06 30 846 83 10 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 815/2019. , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

•         Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.djg.hu - 2019. augusztus 22.