Álláshirdetés; Környezetvédelem szakmai gyakorlati tantárgyainak oktatása

  • Posted on: 1 July 2019
  • By: admin

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

szakoktató vagy gyakorlati oktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Környezetvédelmi ágazati szakgimnázium szakmai gyakorlati tantárgyainak oktatása: környezetvédelmi gyakorlat, méréstechnikai gyakorlat, környezettechnikai alapok gyakorlat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, a szakmai tantárgyaknak megfelelő szakos végzettség és szakképzettség,
  •  Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 695/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szakoktató vagy gyakorlati oktató. 
  • Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.djg.hu - 2019. július 1.