Álláshirdetés; matematika-bármely szakos tanár

  • Posted on: 1 July 2019
  • By: admin
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
 

matematika-bármely szakos tanár  munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony, vagy óraadói státusz
     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Matematika oktatása 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
  •  Egyetem, 
  •  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
  • Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 686/2019. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár . 
  • Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül 
  • Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, Nagykáta 2760, Dózsa György út 26/A. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.djg.hu - 2019. július 1.