Álláshirdetés; földmérés szakmai elmélet és gyakorlat tantárgyainak oktatása

  • Posted on: 1 July 2019
  • By: admin
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
 
földmérés ágazati szakgimnázium szakmai elmélet és gyakorlat tantárgyainak oktatására pedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Geodézia elmélet és gyakorlat, térinformatika, digitális térképkezelés, fotogrammetria, digitális geomatika tantárgyak oktatása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
  •  Egyetem, a szakmai tantárgyaknak megfelelő szakos felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
  •  büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  •  önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
  •    Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út    26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 690/2019. , valamint a munkakör megnevezését: földmérés ágazati      szakgimnázium szakmai elmélet és gyakorlat tantárgyainak oktatására pedagógus. 
  •    Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül 
  •    Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
  www.djg.hu - 2019. július 1.