HATÁRTALANUL! Együttműködés középiskolák között - 2018

  Iskolák, fiatalok, magyarok együtt - Határtalanul     ***   >>>      Határtalanul!  - beszámoló tanulói szemmel

 

Egy sikeresen előkészített pályázati munka eredményeképpen iskolánk 11. évfolyamos tanulói a 2018/2019. tanévben is lehetőséget kaptak arra, hogy egy határainkon átívelő program keretében, személyes élményeiken keresztül is megismerhessék azt, amit korábban csak a történelem- és földrajzkönyvekben láthattak, és amelyről csak történelemtanáraiktól hallhattak. A Határtalanul! pályázatnak köszönhetően ismét erdélyi élményekkel gazdagodhattunk, és újra tudatosíthattuk magunkban: a közös gyökerek, a magyar kultúra, a nyelv, amelyet beszélünk olyan értékek, amelyek a földrajzi határok ellenére is összekötnek bennünket, határtalanul.

Az idei évben partneriskolai hálózatunk egy újabb kapcsolattal bővült, és nagy várakozásokkal telve vettük fel a kapcsolatot a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Gimnázium tanáraival. A programban részt vevő tanulóink „érzékenyítését” az erdélyi fiatalokkal történő találkozásra már a tanév elején elkezdtük, 2018. szeptember 21-én pedig egy előkészítő foglalkozást is tartottunk számukra. Szívósné Terék Mária, a résztvevő osztályok történelemtanára, bemutatta a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében, Erdély történelmét, földrajzát, nemzetiségeit, a nemzetiségi ellentétek forrásait, és a határon túl élő magyarok helyzetét. Emellett ismertettük tanulóinkkal az utazással, programelemekkel, vendégfogadással és a közös termékkel kapcsolatos feladatokat is.

 

Az erdélyi magyar diákok látogatására 2018. október 4-7. között került sor. Első közös programunk szorosan kapcsolódott az iskolánk életében kiemelt jelentőségű október 6-ai megemlékezéshez. Október 5-én kora délután fogadtuk iskolánk ebédlőjében a csíkszeredai diákokat. Minden érkező diák kis ajándékcsomagot kapott a magyarországi tanulóktól, mellyel iskolánkra és a partnerkapcsolatban résztvevő tanulóinkra kívántuk emlékeztetni az erdélyi fiatalokat. Az iskolavezető köszöntője és a vendéglátás oldott beszélgetéssel töltött percei után a majd' 100 fős csoport közösen gyakorolt az október 6-i fáklyás felvonulásra és irodalmi műsorra.

A magyar és a székely himnusz eléneklése és a forradalmi versek közös szavalása már a próbán felemelő érzést jelentett a résztvevők számára. A város központjában rendezett megemlékezés pedig nemcsak az iskola tanulói, de a megemlékezésen részt vevő nagykátai lakosok számára is különösen felemelő élményt jelenthetett

A külhoni magyar fiatalok itt tartózkodása idején a magyarságtudatot erősítő programok mellett kulturális tevékenységek is szerepet kaptak. Az idegenvezető által kísért budapesti városnézéshez a Damjanich tanulói is csatlakoztak, így együtt nézhettük meg újra a Hősök tere mellett a Budai Várnegyed egy részét, a Halászbástyát és a Mátyás-templomot. A városnéző túrát követően, diákok és tanárok kis csoportokban szabadprogram keretében folytatták az ismerkedést és kapcsolatépítést.

Mindezek után a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 11. évfolyamának 40 tanulója és 4 pedagógusa nagy várakozásokkal készült a Határtalanul! program Erdélyben megvalósítandó részére, amelyre 2019. május 22-25. között került sor.

 

 

Az utazás első helyszínén, Nagyváradon csíksomlyói származású idegenvezetőnk vezetésével felfedezhettük a város nevezetességeit, és megkoszorúztuk Nagysándor József aradi vértanú emléktábláját. Első csoportképünk a nagyváradi Székesegyház előtt készült.

 

A 2. napon nagy lelkesedéssel vártuk a találkozást a csíkszeredai gimnázium tanulóival és erdélyi kollégáinkkal. Az intézmény igazgatója a díszteremben fogadott minket, röviden bemutatva az iskola történetét, a székelyföldi magyarság múltját és jelenét. Mindannyiunk számára meghatározó élmény volt látni, hogy az anyaországtól több száz kilométerre ilyen összetartó, magyarságára büszke, és a kultúráját tudatosan őrző közösség tagjai fogadtak bennünket.

   

 Az iskolai program az épület bemutatásával, kispályás labdarúgó mérkőzéssel, majd az egyik tanteremben kötetlen beszélgetéssel folytatódott. . Az erdélyi magyarság mai valós életének megismeréséhez nagyban hozzájárultak a diákok közötti informális beszélgetések.

     A program keretén belül, a székelyföldi magyar közösségek életébe való betekintés mellett, lehetőségünk nyílt olyan természeti kincsek felfedezésére is, mint a Királyhágó, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a Szent Anna tó, vagy a Mohos tőzegláp, amelyek lenyűgöző szépsége még a 21. század digitális világában felnövő generáció érdeklődését is felkeltették.

   

 

A természeti értékek felfedezése mellett legalább ennyire meghatározó élményt jelentett kulturális emlékeink felfedezése is. Ezek közül kiemelkedő volt csíksomlyói látogatásunk, illetve a hazautunk során megvalósuló kolozsvári városnézésünk is.

A szerzett élményeinkről a hazautazás előtti napon vendéglátóinknak is beszámoltunk, illetve országismereti vetélkedőt szerveztünk.

 

Tanulóink és az erdélyi partneriskola diákjai a két utazás során szerzett élményeket, tapasztalatokat több száz fotón és videó felvételen örökítették meg, amelyekből egy közös válogató munka eredményeképpen elkészítettünk egy magyar és angol nyelvű programismertető brosúrát is

 

 

 

A Határtalanul! programnak köszönhetően iskolánk 11. évfolyamos diákjai olyan élményekkel gazdagodhattak, amely történelmi és kulturális ismereteik gazdagodása mellett, tudatosította bennük a magyarság közös kultúrája és sorsa iránti nyitottságot azáltal, hogy betekinthettek erdélyi kortársaik életébe.

Hazaérkezésünk után, 2019. május 31-én az Értékelő óra keretén belül tanulóink saját készítésű prezentációikban megmutathatták az erdélyi utazás számukra legemlékezetesebb pillanatait. Az átélt élmények kiscsoportos megbeszélése után a tanulók egyénileg kérdőívet töltöttek ki a programról, a koordinátor és a kísérőtanárok pedig összefoglalták a program céljainak megvalósulását és tapasztalataikat.

A hazautazás előtti búcsúesten csíkszeredai vendéglátóink egy erdélyi fafaragó művész által készített kopjafát ajándékoztak iskolánknak, amelyet a Damjanich-kertben helyeztünk el. Reméljük, hogy ez a kopjafa jelképe lehet, a program pedig kezdetét jelenti egy sikeres, hosszú távú iskolai együttműködésnek.