Álláshirdetés portás munkakör betöltésére

  • Posted on: 16 January 2019
  • By: admin

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

portás munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760. Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
                  az intézménybe történő ki- és beléptetés, postázás, telefonközpont kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•  Középfokú képesítés,
•  büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány
  • érettségi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 11. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06-29-440-037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági
     Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760. Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 70/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: portás.

•  Elektronikus úton Gyüre Pál részére a titkar@djg.hu E-mail címen keresztül
•  Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760. Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.djg.hu - 2019. január 16.
A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.djg.hu  honlapon szerezhet.