Álláshirdetés; német-bármely szakos tanár

  • Posted on: 1 July 2019
  • By: admin

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

német-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nyelv okatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

              Pályázati feltételek:

  • Egyetem,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 687/2019. , valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár
  •  Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül
  •  Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: