Álláshirdetés; testnevelő munkakör betöltése

  • Posted on: 5 July 2018
  • By: admin

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdetünk

testnevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy óraadói státusz

Foglalkoztatás jellege:Részmunkaidő, heti 15 órás

A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
testnevelés oktatása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-  Egyetem,
-  Büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 661/2018. , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő

- Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.djg.hu - 2018. július 5.