Álláshirdetés; matematika-bármely szakos tanár

  • Posted on: 12 June 2018
  • By: admin

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdetünk

matematika-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:matematika oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Egyetem,

Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 574/2018. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár .

Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.djg.hu - 2018. június 12.