Álláshirdetés; német-bármely szakos tanár

  • Posted on: 29 May 2018
  • By: admin

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

német-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nyelv oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

*  Egyetem,

*  Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

*   önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

*         Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 526/2018. , valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár.

*         Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül

*         Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

*         www.djg.hu - 2018. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.