Álláshirdetés

  • Posted on: 25 May 2017
  • By: admin

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézménytakarítás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 579/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Takarítónő

•         Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.djg.hu - 2017. május 24.